Početna / Znamenitosti / Turska kosa

Turska kosa

Malo je onih koji znaju da Topusko na arheološkoj karti Svijeta zauzima vrlo visoko mjesto, a kada se u ozbiljnim europskim povijesno - znanstvenim krugovima raspravlja o periodu od prije 5-6 tisuća godina, nezaobilazna je rasprava o lokalitetu Turska kosa kraj Topuskog.
Lokalitet se kontinuirano istražuje više od 30 godina.
Brojni dokazi nedvojbeno potvrđuju da su ove prostore naseljavali Kolapjani, plemena uz rijeku Kupu, a Turska kosa najveće je svetište odavde pa sve do grčke Olimpije. To je mjesto na kojemu su se za mrtve prinosile žrtve, ali i nagrade za nešto važno i moćno, što je svakako mogla biti i željezna rudača. Naime, riječ je o prelasku iz brončanog u željezno doba, a kako su željezna oruđa i oružja mogla odlučivati o pobjedniku u ratovima, ovo nalazište, bogato ostacima talionica željezne rude, čuvano je u velikoj tajnosti, duboko skriveno u gustoj šumi. Za sada je ovdje obrađeno 25 grobova, pronađeno je svetište sa oko 600 idola, veliki tkalački stan ( izložen u karlovačkom muzeju) i ukopane peći za taljenje rudače.
Poslijednje, senzacionalno otkriće koje je odjeknulo u cijelom svijetu, dogodilo se nedavno, 2009. godine kada je pronađen grob sa ljudskim ostacima. Sadržaj je restauriran u Arheološkom institutu Rimsko - Germanskog središnjeg muzeja u Maintzu gdje je potvrđeno da je u bogatom grobu sahranjena žena. Njeno oglavlje jedinstveno je u svijetu jer ima dva roga ispletena od metalnih ukrasa i okićena jantarnim i staklenim perlama. Znanstvenici pretpostavljaju da je riječ o poglavarici ili princezi iz starijeg željeznog doba, a studenti koji su radili na iskopinama kada je pronađena, nadjenuli su joj ime Blanka.

©TopTerme 2015. Sva prava pridržana