Početna / S nama / Topusko pametni termalni grad

Topusko pametni termalni grad

image 

 

Topusko pametni termalni grad

TopThermalCity


                Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2022. - 29.2.2024.

                Ukupna vrijednost projekta: 604.149,03 EUR

                Iznos bespovratnih sredstava: 421.485,80 EUR

 

Intencija Lječilišta Topusko, društva TOP-TERME d.o.o. i ostalih dionika je ponuditi viziju dugoročno održivog razvoja Općine Topusko temeljenog na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije te smanjenju emisije CO2, kao i povećanoj sigurnosti opskrbe, a sve u skladu s najsuvremenijim dostignućima iz područja energetike i automatizacije, ali i socio-ekonomskog te prostornog planiranja razvoja lokalnih zajednica.

 

Zajedno za zelenu Europu

 

Upravitelj programa                                                Programski partner

image                      image                                                       

 

Nositelj projekta i projektni partneri     

imageimageimage


Projekt „Topusko pametni termalni grad“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. u iznosu od 604 tisuća EUR, uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 421 tisuću EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za obnovu i proširenje toplovodne mreže, za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe i obnovu bušotina u svrhu povećanja broja korisnika usluga daljinskog grijanja te veću energetsku iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost društva TOP-TERME d.o.o. i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

 

KONTAKT UPRAVITELJA PROGRAMA ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ, KOORDINACIJU I KONTROLU PROGRAMA EUROPSKE

TERITORIJALNE SURADNJE

E-mail: energija@mrrfeu.hr

Web: EEAGRANTS/Energija i klimatske promjene

 

KONTAKT NOSITELJA PROJEKTA TopThermalCity:

Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44415 Topusko

Email: uprava@ljeciliste-topusko.hr

Web: www.ljeciliste-topusko.hr

 

 


Postupci nabave projektnog partnera TOP-TERME d.o.o.

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije potrebne za ishođenje dozvole za eksploataciju

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 30.03.2023.

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - link
Odluka o odabiru - link

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade Idejnog i glavnog projekta toplovoda proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.06.2023. do 12:00 sati

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link

Vijesti

 

 

 

©TopTerme 2015. Sva prava pridržana